Thuê hội trường tổ chức Đào tạo hệ thống Diamond Team khu vực phía Bắc

Hiện nay nhu cầu thuê hội trường để tổ chức các chương trình đào tạo cá nhân hoặc doanh nghiệp rất nhiều. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Novaedu cung cấp các dịch vụ cho thuê hội trường, phòng họp, phòng hội thảo chất lượng.

Là m