12 C
Hanoi
Thứ Năm, 13/12/2018

Thi thuyết trình SPS104

Đồng hành với buổi thi thuyết trình là chị Thu Dung – Trưởng phòng Đào tạo Novaedu cùng Chuyên gia Huấn luyện Kỹ năng mềm Trần Ngọc Thêm.

Thi thuyết trình SPS104

Đồng hành với buổi thi thuyết trình là chị Thu Dung – Trưởng phòng Đào tạo Novaedu cùng Chuyên gia Huấn luyện Kỹ năng mềm Trần Ngọc Thêm.
Một bạn học viên đang hết mình trình bày bài thuyết trình của mình
.