20 C
Hanoi
Thứ Sáu, 22/11/2019

Ban-chu-u

Cách sắp xếp phòng hội thảo theo kiểu nhà hát
Bàn ghế phòng họp được sắp xếp theo hình chữ U
cho thuê phòng hội nghị hội thảo
.