35 C
Hanoi
Thứ Năm, 20/06/2019

cho thuê phòng đào tạo

Chương trình đào tạo xử lý số liệu trong excel

Sự kiện có sự tham gia của 30 thành viên

Bình chọn cho bài viết này
Diễn giả Lý Lâm Duy với những chia sẻ từ trải nghiệm bản thân
Cho thuê phòng đào tạo, phòng hội nghị, phòng học
.