29 C
Hanoi
Thứ Hai, 23/09/2019
Trang chủ Chương trình đào tạo kỹ năng VM căn bản Cho thuê phòng đào tạo, phòng hội nghị, hội thảo giá rẻ

Cho thuê phòng đào tạo, phòng hội nghị, hội thảo giá rẻ

Cho thuê phòng đào tạo, phòng hội nghị, hội thảo giá rẻ

Người trực tiếp trainning là Mr Hùng, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực VM thời trang.

Cho thuê phòng đào tạo, phòng hội nghị, hội thảo giá rẻ
Cho thuê phòng đào tạo, phòng hội nghị, hội thảo giá rẻ
.