28 C
Hanoi
Thứ Sáu, 19/04/2019

IMG_0830

Bảng trắng, máy chiếu độ phân giải cao

.