20 C
Hanoi
Thứ Sáu, 22/11/2019

IMG_0830

Bảng trắng, máy chiếu độ phân giải cao

.