17 C
Hanoi
Thứ Bảy, 15/12/2018

IMG_0830

Bảng trắng, máy chiếu độ phân giải cao

.