29 C
Hanoi
Thứ Hai, 23/09/2019

IMG_0830

Bảng trắng, máy chiếu độ phân giải cao

.