19 C
Hanoi
Thứ Ba, 12/11/2019

các thành viên tích cực tham gia thi vào CLB

hội thảo Hướng dẫn thiền và giải đáp phật pháp trong đời sống

các thành viên tích cực tham gia thi vào CLB

Buổi hội thảo đã diễn ra vô cùng sôi nổi với phần thi vào CLB, các thành viên đều tham gia tích cực
.