22 C
Hanoi
Thứ Bảy, 16/11/2019
Trang chủ Hội thảo Hướng dẫn thiền và giải đáp phật pháp trong đời sống. hội thảo Hướng dẫn thiền và giải đáp phật pháp trong đời sống

hội thảo Hướng dẫn thiền và giải đáp phật pháp trong đời sống

hội thảo Hướng dẫn thiền và giải đáp phật pháp trong đời sống

hội thảo Hướng dẫn thiền và giải đáp phật pháp trong đời sống

Buổi hội thảo đã diễn ra vô cùng sôi nổi với phần thi vào CLB, các thành viên đều tham gia tích cực
.