21 C
Hanoi
Thứ Ba, 19/11/2019

3-10

nếu đối tượng di chuyển cần có góc quay phù hợp

.